',''); } ?>

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij partijen onder begeleiding van een onafhankelijke en neutrale derde, de mediator, in gesprek gaan om te komen tot een voor ieder aanvaardbare oplossing van het conflict.

Een mediator leidt het gesprek tussen partijen die een conflict met elkaar hebben en zorgt voor een veilig en evenwichtig klimaat tijdens dit gesprek. De mediator ziet er op toe dat beide partijen gelijkelijk aan het woord zijn en elkaar fatsoenlijk benaderen. Een mediator helpt de vastgelopen onderlinge communicatie te herstellen en onderzoekt met betrokkenen waar de angel van het conflict zit. De inhoud van het conflict is aan betrokkenen, de mediator geeft daarover geen oordeel.

De mediator probeert om samen met de partijen helderheid te verkrijgen in wat men graag opgelost wil zien en hoe voor alle betrokkenen een acceptabele oplossing er uit kan zien. De mediator ziet er ook op toe dat alles dat wat geregeld moet worden ook besproken wordt.

De mediator heeft geen enkel belang bij de oplossing die betrokkenen daarvoor onder zijn begeleiding uiteindelijk zullen vinden. Dit maakt het mogelijk dat hij zich geheel neutraal en onafhankelijk ten opzichte van hen kan opstellen.

 

Snel een offerte voor echtscheiding

Mediation offerte aanvragen? Ga naar onze pagina Offerte Aanvragen. U wordt dan verwezen naar de Offertepagina. Vul het formulier volledig in en u ontvangt snel, gratis en vrijblijvend, maximaal 3 offertes van scheidingsmediators bij u in de buurt*. U kunt ook op onze pagina Mediator Zoeken een mediator kiezen en die op zijn/haar persoonlijke pagina een mail sturen.

“Wat kost scheiden middels mediation?”

Dit hangt af van een aantal factoren. De belangrijkste zaken zetten we even onder elkaar:

 1. Bent u gehuwd of niet? Het ontbinden van een huwelijk moet langs een rechter en dat brengt extra kosten met zich mee.
 2. Heeft u kinderen?
 3. Bent u en/of uw partner ondernemer?
 4. Heeft u een eigen woning?
 5. Kunnen u en uw (ex)partner oplossend denken?

Al onze mediators werken volgens hun eigen methodiek en tarieven. Toch willen wij hier wat duidelijkheid brengen in een aantal zaken.

Gratis en vrijblijvend informatie opvragen.

Als u overweegt om te gaan scheiden en nadere informatie zoekt, kunt u ons altijd bellen of mailen. Dergelijke telefonische of schriftelijke contacten zijn vrijblijvend en kosteloos. We kunnen zo samen bepalen of wij iets voor u kunnen betekenen en hoe dan verder.

Wat is alimentatie?

Alimentatie is een verplichte bijdrage in de kosten voor het levensonderhoud van de kinderen en eventueel de (ex-) partner na een scheiding. Deze vloeit voort uit de wettelijke onderhoudsverplichting die geldt voor Ouders en kinderen, echtgenoten en geregistreerde partners. Na het ontbinden van het huwelijk of geregistreerd partnerschap blijft deze onderhoudsplicht bestaan voor uw kinderen en voor uw (ex)partner gedurende een bepaalde periode.

In de Nederlands wet staat dat er een onderhoudsplicht geldt voor:

 • ouders en kinderen
 • echtgenoten en ex-geregistreerde partners
 • stiefouders en/of partners van ouders die zelf niet de ouder zijn en die samen met de ouder het gezag over het kind uitoefenen of hebben uitgeoefend

Het berekenen van de kinderalimentatie

Rechters hebben samen normen (tremanormen) ontwikkeld voor het berekenen van de kinderalimentatie. Bij deze berekening worden drie stappen gemaakt:

 1. Eerst bepaalt de rechter wat de behoefte is van de kinderen aan kinderalimentatie. Hij gebruikt voor de kinderalimentatie speciale tabellen. De rechter gaat uit van de inkomens zoals die waren vlak voor de scheiding.
 2. Bij de draagkracht berekening wordt bepaald welk bedrag degene die alimentatie moet betalen kan missen. Er wordt ook rekening gehouden met de draagkracht van degene die de kinderen verzorgt.
 3. Vergelijken en definitief bedrag bepalen. Tot slot vergelijkt de rechter de draagkracht en de behoefte aan alimentatie met elkaar. De rechter verdeelt de behoefte naar rato van de draagkracht van beide partners. Het alimentatiebedrag kan jaarlijks worden aangepast. De draagkrachtruimte wordt in eerste instantie gebruikt voor de kinderalimentatie. Als er daarna nog ruimte over is, kan de rechter ook een netto partneralimentatie vaststellen.

Co-ouderschap, wat is dat?

Co-ouderschap is een manier om samen voor de kinderen te blijven zorgen voor ouders die niet meer bij elkaar zijn. In de praktijk is co-ouderschap een ouderschapsregeling waarbij ouders de kosten en zorg- en opvoedingstaken gelijk verdelen. Dit houdt in dat de kinderen ongeveer even vaak bij de moeder als bij de vader zijn. De “spelregels” voor co-ouderschap worden vastgelegd is het Ouderschapsplan dat uw scheidingsmediator, samen met u, opstelt.

Zo werkt een Ouderschapsplan?

In het Ouderschapsplan tussen ouders worden afspraken gemaakt over de verzorging en opvoeding van hun kind of kinderen. Sinds 2009 is het Ouderschapsplan door de overheid verplicht voor gehuwde en geregistreerde ouders alsmede voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. Het maken van duurzame afspraken is in het belang van de kinderen en schept duidelijkheid over de verantwoordelijkheid van beide ouders.

Ouderschapsplan opstellen

Uw scheidingsmediator kan u informeren over de aard en de inhoud van het Ouderschapsplan. Het gaat daarbij o.a. over de opvoeding van (zorgregeling) de kinderen en de omgang (omgangsregeling). In het Plan legt u ook zaken vast zoals bedtijd, contact met opa’s en oma’s, huisregels en huiswerk maken. Of, wie haalt de kinderen van school, wie beheert het spaargeld van uw kind wie gaat naar zwemles met uw kind.

Kijk ook op deze pagina

Huisdieren en echtscheiding

Heeft u één of meerdere huisdieren en gaat u scheiden? Denk er aan dat een scheiding niet alleen uw leven drastisch zal veranderen maar ook het leven van uw huisdier(en). Huisdieren zijn een vaste waarde in het gezin en bij een scheiding dient daar rekening mee te worden gehouden.

Als mensen gaan scheiden breekt er een periode van onzekerheid aan waarin de huisdieren een grote rol spelen. Het is dus zeker in het belang van uw hond of poes (of andere huisdieren) dat u er samen met uw (ex-)partner voor zorgt dat er een goede regeling wordt afgesproken. Uw Scheidingsmediator kan u hierin adviseren en voorbereiden op de te nemen stappen.

Kijk ook op deze pagina

Wat is een echtscheiding APK

Een Echtscheiding APK is iets van de laatste tijd en is in het leven geroepen om het groeiende aantal vechtscheidingen in de periode na de feitelijke scheiding te lijf te gaan. Voormalige stellen kunnen na één jaar weer met elkaar in gesprek om te checken of de gemaakte afspraken in het ouderschapsplan en/of convenant nog voldoen aan de huidige situatie tussen de ex-partners. Desgewenst kunnen afspraken aan tafel bij de mediator geoptimaliseerd en herzien worden; een echtscheiding APK dus.

Met een ‘echtscheiding apk’ kan het aantal vechtscheidingen terug gedrongen worden in de periode dat echtparen al uit elkaar zijn. De ouders krijgen 1 jaar na de scheiding een oproep om op gesprek te komen bij de bemiddelaar of advocaat met wie ze hun ouderplan hebben gemaakt. De afspraken komen daarbij op tafel. We kijken of die nog voldoen, beide ouders zich eraan houden of dat extra begeleiding nodig is.

Kijk ook op deze pagina

Gaan we scheiden of blijven we bij elkaar?

Mediators krijgen regelmatig te maken met mensen die lijnrecht tegenover elkaar staan terwijl het onderliggende probleem slechts communicatie-stoornis is. Sommige partners zijn conflictmijdend terwijl anderen juist de confrontatie willen aangaan. Dat kan leiden tot scheefgroei in de relatie die vervolgens wordt uitgelegd als reden voor echtscheiding. Toegeven aan de twijfel die vaak toeslaat, leidt veelal tot een definitieve breuk. Scheiden of blijven, dat is de vraag.

Een relatie (opnieuw) opbouwen kan een waardevolle investering zijn. De partners kennen elkaar wel, maar begrijpen elkaar niet altijd goed. Ook dan is de mediator degene die de partners kan bijstaan in het streven de relatie een nieuwe kans te geven. Uiteindelijk de partners ooit in de relatie gestapt met hoopvolle verwachting en een lang samenzijn. Liefde en houden-van waren toen de basis en meestal is er nu nog voldoende van dit gevoel aanwezig om een succesvolle poging te wagen de relatie voort te zetten.

Kijk ook op deze pagina

Load More

Call Now ButtonBel ons