',''); } ?>

Stappenplan bij echtscheiding

Wat staat u en uw partner te doen bij scheiden

Wat te doen bij echtscheiding

De beslissing is gevallen nu u en uw partner hebben besloten te scheiden. Dit is een emotionele en vaak hectische fase waarbij de hulp van een mediator gewenst is. Het is handig om nu al te weten welke stappen genomen moeten om de beslissing te gaan scheiden, definitief te maken.

Stap 1 Samen afspraken maken

Als het besluit om te scheiden is genomen, is het tijd om afspraken te maken. In deze emotionele fase is het verstandig om daarbij de hulp in te roepen van een ervaren mediator. Die zorgt voor rust en overzicht, is onpartijdig en staat u terzijde met raad en daad. Een gecertificeerd mediator is opgeleid om mensen terzijde te staan op een onpartijdige wijze.

Stap 2 Scheiding regelen

U kiest afhankelijk van uw persoonlijke situatie een advocaat of een mediator om de echtscheiding te regelen. “Regelen” wil zeggen dat de gemaakte op papier worden gezet. Houd er rekening mee dat de afspraken na verloop van tijd wellicht herzien moeten worden omdat de praktijk anders blijkt dan de theorie.

Stap 3 De kinderen

Als er kinderen betrokken zijn doet u er goed aan ze tijdig op de hoogte te brengen en ze goed te begeleiden. Maak samen met uw mediator een goed Ouderschapsplan (verplicht sinds 2009) en zet daar gedetailleerde afspraken in. Maar neem ook een paragraaf op waarin staat dat de afspraken na verloop van tijd worden geëvalueerd en zonodig herzien indien daar praktische argumenten voor zijn.

Stap 4 Verdeling bezittingen en schulden

Wie blijft achter in de woning of gaan beide partners een nieuw onderdak zoeken? Bij een huurwoning is dat geen probleem. Bij een koopwoning moet er veel geregeld worden, de hulp van een mediator en financieel adviseur is dan wenselijk. De boedel, de bezittingen, moeten worden verdeeld. Ook daarbij kan een mediator u terzijde staan.

Stap 5 Convenant

Als alle afspraken zijn besproken worden deze vastgelegd in een Echtscheidings Convenant dat wordt gedeponeerd bij de Rechtbank. Beide partners worden geacht zich te houden aan de gemaakte afspraken. Alleen de rechter kan, op verzoek, gemaakte afspraken wijzigen.

Stap 6 Afspraken maken voor ná de scheiding

Als de scheiding is uitgesproken begint voor beide ex-partners een nieuwe fase. Jullie zullen zien en ervaren dat voor een aantal zaken jullie toch nog met elkaar te maken hebben. Neem bijvoorbeeld de vriendenkring, het verenigingsleven, allemaal plaatsen waar je elkaar tegen kan komen. Hoe je daarmee om wilt gaan, kan je ook vastleggen in afspraken.