',''); } ?>

Zijn kinderen de dupe?

Kinderen en scheiden heeft grote impact, hoe gaat u daarmee om?

Kinderen en scheiden

Gaat u uit elkaar en heeft u één of meerdere kinderen? Denk er aan dat een scheiding niet alleen uw leven drastisch zal veranderen maar ook het leven van uw kind(eren). Kinderen houden van beide ouders net zo veel en willen dat hun ouders altijd bij elkaar blijven. Zeker voor jonge kinderen is het ondenkbaar dat hun ouders scheiden, dat is voor hen een vaste waarde.

Als hun ouders vertellen te gaan scheiden breekt er een periode van onzekerheid aan waarin kinderen vaak niet goed weten waar ze aan toe zijn. Het is dus zeker in het belang van uw kinderen dat u er samen met uw (ex-)partner voor zorgt dat u hen hier goed in begeleidt. Uw Scheidingsmediator kan u hierin adviseren en voorbereiden op de te nemen stappen.

Voor de kinderen verandert er veel

Voor de ouders is een scheiding ingrijpend, maar voor kinderen geldt dat ook. Een scheiding en kinderen is een moeilijke combinatie. De vele veranderingen die op de kinderen afkomen hebben vaak grote invloed op hun welzijn en kunnen later leiden tot probleemgedrag. Wat verandert er zoal voor de kinderen als ouders gaan scheiden?

  • De kinderen moeten vaak (deels)verhuizen.
  • Het dagelijkse ritme, zoals bijvoorbeeld samen eten of halen/brengen naar school.
  • Weekendinvulling verandert: vaak om en om.
  • Beide ouders gaan vaak meer werken en zijn dus minder thuis;
  • Gemeenschappelijke activiteiten worden gesplitst: o.a. vakanties, uitjes, verjaardagen etc.
  • Uiteindelijk zal een of beide ouders een nieuwe partner krijgen.

Mediation is zeker ook in het belang van uw kinderen

Uit onderzoek blijkt dat kinderen vooral lijden onder de ruzie’s tussen hun ouders, zeker wanneer deze openlijk worden gevoerd. Ze voelen zich verantwoordelijk voor het verdriet van hun ouders en raken daardoor emotioneel verscheurd.

Om te voorkomen dat de ruzies tussen u en uw partner escaleren, is het verstandig om vroegtijdig een mediator in te schakelen. Het bespreken van de geschilpunten onder begeleiding van een ervaren scheidingsmediator is constructief en duurzaam. De ervaring leert dat zelfs stellen waarbij de zaak stevig geëscaleerd was, uiteindelijk in staat waren om via mediation tot goede afspraken te komen. Goede afspraken bevorderen de omgang met elkaar na de scheiding en maken het voor de kinderen makkelijker om de scheiding een plekje te geven.

Klik voor meer informatie op één van de knoppen hieronder