',''); } ?>

Na de scheiding, echtscheiding APK

Echtscheiding APK, evalueren van afspraken!

Echtscheiding APK

Een Echtscheiding APK is iets van de laatste tijd en is in het leven geroepen om het groeiende aantal vechtscheidingen in de periode na de feitelijke scheiding te lijf te gaan. Voormalige stellen kunnen na één jaar weer met elkaar in gesprek om te checken of de gemaakte afspraken in het ouderschapsplan en/of convenant nog voldoen aan de huidige situatie tussen de ex-partners. Desgewenst kunnen afspraken aan tafel bij de mediator geoptimaliseerd en herzien worden; een echtscheiding APK dus.

Met een ‘echtscheiding apk’ kan het aantal vechtscheidingen terug gedrongen worden in de periode dat echtparen al uit elkaar zijn. De ouders krijgen 1 jaar na de scheiding een oproep om op gesprek te komen bij de bemiddelaar of advocaat met wie ze hun ouderplan hebben gemaakt. De afspraken komen daarbij op tafel. We kijken of die nog voldoen, beide ouders zich eraan houden of dat extra begeleiding nodig is.

Juist als echtparen al langer uit elkaar zijn en er mogelijk een nieuwe partner in beeld komt, ontstaan conflicten. Gescheiden ouders krijgen ruzie over de omgangsregeling met hun kinderen, bijvoorbeeld als de nieuwe partner andere inzichten heeft, één van de ouders naar een andere woonplaats verhuist of er een kind met de nieuwe partner wordt geboren.

Het aantal vechtscheidingen groeit: doe dat uw kinderen niet aan!

Vorig jaar gingen bijna 20.000 koppels met kinderen uit elkaar. Inmiddels loopt ongeveer 1 op de 5 scheidingen uit op een vechtscheiding. Het is een vorm van kindermishandeling, stelt de Taskforce Kindermishandeling. ,,Kinderen voelen zich niet meer veilig thuis, terwijl dat een basisbehoefte van een kind is. Wij zien een vechtscheiding als emotionele verwaarlozing”, verklaart hoogleraar Lenneke Alink. Ouders beseffen niet altijd wat ruzie met een kind doet.

Die ruzies kunt u voor zijn door als ouders regelmatig samen aan tafel te zitten. Alle potentieel gevoelige punten komen ter sprake. Zijn er meningsverschillen over de opvoeding? Wordt de alimentatie trouw betaald? Waar nodig voeren wij ook gesprekken met de kinderen. De Jonge: ,,Ouders zijn zich niet altijd bewust van wat hun ruzies met de kinderen doen. We willen weten hoe het met ze gaat.”

De vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) juicht de proef toe. ,,Ik spreek al standaard na een half jaar of een jaar met gescheiden stellen af om de situatie te evalueren”, zegt voorzitter Dianne Kroezen. ,,Als ze iets niet goed vinden gaan, kunnen ze dat bespreken.”

Klik voor meer informatie op één van de knoppen hieronder