',''); } ?>

Ouderschapsplan

Samen afspraken maken en vastleggen in Ouderschapsplan

Wat is een Ouderschapsplan?

In het Ouderschapsplan worden bij echtscheiding afspraken tussen ouders vastgelegd over de verzorging en opvoeding van hun kind of kinderen. Sinds 2009 is het Ouderschapsplan door de overheid verplicht voor gehuwde en geregistreerde ouders alsmede voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. Het maken van duurzame afspraken is in het belang van de kinderen en schept duidelijkheid over de verantwoordelijkheid van beide ouders.

Ouderschapsplan opstellen

Uw scheidingsmediator kan u informeren over de aard en de inhoud van het Ouderschapsplan. Het gaat daarbij o.a. over de opvoeding van (zorgregeling) de kinderen en de omgang (omgangsregeling). In het Plan legt u ook zaken vast zoals bedtijd, contact met opa’s en oma’s, huisregels en huiswerk maken. Of, wie haalt de kinderen van school, wie beheert het spaargeld van uw kind wie gaat naar zwemles met uw kind.

Daarnaast worden ook financiële afspraken bekrachtigd in de overeenkomst. De kinder-alimentatie is wettelijk vastgelegd en wordt door de rechter vastgesteld. De alimentatie wordt jaarlijks aangepast. Kijk ook op onze pagina Alimentatie.

Dit hoort minimaal in het Ouderschapsplan te staan

Hoe meer u regelt in de overeenkomst, des te duidelijker zijn de afspraken voor beide ouders/verzorgers. U hoeft niet alles te regelen maar er is wel een minimaal aantal regels waaraan ouders zich moeten houden:

• Hoe wordt de opvoeding en de omgang met kinderen geregeld
• Op welke manier vindt communicatie tussen ouders plaats over bijvoorbeeld schoolkeuze
• Zijn de kosten van zorg en opvoeding gedefinieerd (denk aan alimentatie)

Afspraken wijzigen

Als u gaat scheiden is het van belang dat bij beiden het belang van kind(eren) voorop staat. In deze emotionele fase is het aannemelijk dat de gemaakte afspraken na verloop van tijd niet (meer) voldoen. Neem daarom een paragraaf op waarin een evaluatiemoment wordt vastgelegd. U heeft bijvoorbeeld afgesproken dat uw kind elk weekend bij vader is, terwijl in de praktijk blijkt dat om-en-om een betere oplossing zou zijn. In dat geval worden de afspraken gewijzigd.

Op deze pagina vindt u een voorbeeld.

Klik voor meer informatie op één van de knoppen hieronder