',''); } ?>

Scheiden of blijven

Scheiden of blijven, als de twijfel toeslaat
is er ruimte voor mediation!

Scheiden of blijven

Soms worden mediators geconfronteerd met mensen die lijnrecht tegenover elkaar staan terwijl het onderliggende probleem slechts communicatie-stoornis is. Sommige partners zijn conflictmijdend terwijl anderen juist de confrontatie willen aangaan. Dat kan leiden tot scheefgroei in de relatie die vervolgens wordt uitgelegd als reden voor echtscheiding. Toegeven aan de twijfel die vaak toeslaat, leidt veelal tot een definitieve breuk. Scheiden of blijven, dat is de vraag.

Een relatie (opnieuw) opbouwen kan een waardevolle investering zijn. De partners kennen elkaar wel, maar begrijpen elkaar niet altijd goed. Ook dan is de mediator degene die de partners kan bijstaan in het streven de relatie een nieuwe kans te geven. Uiteindelijk de partners ooit in de relatie gestapt met hoopvolle verwachting en een lang samenzijn. Liefde en houden-van waren toen de basis en meestal is er nu nog voldoende van dit gevoel aanwezig om een succesvolle poging te wagen de relatie voort te zetten.

Scheiden is definitief

Partners die besluiten te scheiden nemen daarmee een definitieve beslissing. Alle acties en stappen in het proces van scheiden zijn gericht op beëindiging van de relatie. Met een convenant als uitgangspunt gaan beiden hun eigen weg.

Blijven betekent een nieuwe kans

Een poging om de relatie voort te zetten kan leiden tot nieuwe inzichten en meer wederzijds begrip. De mediator zal alles doen om de poging te laten slagen als beide partners open staan voor elkaars uitgangspunten. Zet voor jezelf op een rijtje wat de voordelen zijn van scheiden of blijven.

  • Hoe gaat het straks financieel?
  • Moet ik verhuizen?
  • Kan ik (weer) gelukkig worden?
  • Wat doet het met de kinderen?
  • Zijn de ruzies straks echt afgelopen?
  • De relatie met familie en vrienden?

Onze mediators zijn u graag van dienst

Mediation, ook in het belang van de kinderen

Uit onderzoek blijkt dat kinderen vooral lijden onder de ruzie’s tussen hun ouders, zeker wanneer deze openlijk worden gevoerd. Ze voelen zich verantwoordelijk voor het verdriet van hun ouders en raken daardoor emotioneel verscheurd.

Om te voorkomen dat de ruzies tussen u en uw partner escaleren, is het verstandig om vroegtijdig een mediator in te schakelen. Het bespreken van de geschilpunten onder begeleiding van een ervaren scheidingsmediator is constructief en duurzaam. De ervaring leert dat zelfs stellen waarbij de zaak stevig geëscaleerd was, uiteindelijk in staat waren om via mediation tot goede afspraken te komen. Goede afspraken bevorderen de omgang met elkaar na de scheiding en maken het voor de kinderen makkelijker om de scheiding een plekje te geven.

scheiden of blijven, dat is de vraag

Klik voor meer informatie op één van de knoppen hieronder