',''); } ?>

Wat is alimentatie?

Alimentatie is een verplichte bijdrage in de kosten voor het levensonderhoud van de kinderen en eventueel de (ex-) partner na een scheiding. Deze vloeit voort uit de wettelijke onderhoudsverplichting die geldt voor Ouders en kinderen, echtgenoten en geregistreerde partners. Na het ontbinden van het huwelijk of geregistreerd partnerschap blijft deze onderhoudsplicht bestaan voor uw kinderen en voor uw (ex)partner gedurende een bepaalde periode.

In de Nederlands wet staat dat er een onderhoudsplicht geldt voor:

  • ouders en kinderen
  • echtgenoten en ex-geregistreerde partners
  • stiefouders en/of partners van ouders die zelf niet de ouder zijn en die samen met de ouder het gezag over het kind uitoefenen of hebben uitgeoefend

Het berekenen van de kinderalimentatie

Rechters hebben samen normen (tremanormen) ontwikkeld voor het berekenen van de kinderalimentatie. Bij deze berekening worden drie stappen gemaakt:

  1. Eerst bepaalt de rechter wat de behoefte is van de kinderen aan kinderalimentatie. Hij gebruikt voor de kinderalimentatie speciale tabellen. De rechter gaat uit van de inkomens zoals die waren vlak voor de scheiding.
  2. Bij de draagkracht berekening wordt bepaald welk bedrag degene die alimentatie moet betalen kan missen. Er wordt ook rekening gehouden met de draagkracht van degene die de kinderen verzorgt.
  3. Vergelijken en definitief bedrag bepalen. Tot slot vergelijkt de rechter de draagkracht en de behoefte aan alimentatie met elkaar. De rechter verdeelt de behoefte naar rato van de draagkracht van beide partners. Het alimentatiebedrag kan jaarlijks worden aangepast. De draagkrachtruimte wordt in eerste instantie gebruikt voor de kinderalimentatie. Als er daarna nog ruimte over is, kan de rechter ook een netto partneralimentatie vaststellen.
Call Now ButtonBel ons