',''); } ?>

Een mediator leidt het gesprek tussen partijen die een conflict met elkaar hebben en zorgt voor een veilig en evenwichtig klimaat tijdens dit gesprek. De mediator ziet er op toe dat beide partijen gelijkelijk aan het woord zijn en elkaar fatsoenlijk benaderen. Een mediator helpt de vastgelopen onderlinge communicatie te herstellen en onderzoekt met betrokkenen waar de angel van het conflict zit. De inhoud van het conflict is aan betrokkenen, de mediator geeft daarover geen oordeel.

De mediator probeert om samen met de partijen helderheid te verkrijgen in wat men graag opgelost wil zien en hoe voor alle betrokkenen een acceptabele oplossing er uit kan zien. De mediator ziet er ook op toe dat alles dat wat geregeld moet worden ook besproken wordt.

De mediator heeft geen enkel belang bij de oplossing die betrokkenen daarvoor onder zijn begeleiding uiteindelijk zullen vinden. Dit maakt het mogelijk dat hij zich geheel neutraal en onafhankelijk ten opzichte van hen kan opstellen.

 

Call Now ButtonBel ons