',''); } ?>

Mediation

Mediation. Hoe, wat, waarom?

Mediation bij scheiding zorgt voor rust en overzicht

Als u besluit om te gaan scheiden en u komt er samen niet goed uit, dan is het niet nodig om meteen een advocaat in te schakelen. Mediation is ook een succesvolle (maar voordeliger) manier om uw (echt)scheiding samen te regelen en wordt ook steeds vaker toegepast. U doorloopt dit proces dan samen met uw (ex)partner onder begeleiding van een onafhankelijke derde persoon: de mediator. Dat is iemand die is opgeleid om u te helpen via gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen. Hij of zij is zelf volstrekt onpartijdig en geeft geen oordeel.

Bij nagenoeg elke scheiding kan Mediation worden toegepast. Voorwaarde daarbij is wel dat beide partners vrijwillig meewerken, zich ook willen inzetten en er onderhandelingsruimte is. Tegenwoordig kunt u ook kiezen voor online scheiden via internet.

Wat is Mediation?

Mediation is een vorm van vrijwillige conflictbemiddeling waarbij een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, samen met de in onmin geraakte partijen op zoek gaat naar een voor alle partijen aanvaardbare oplossing van het gezamenlijk probleem. Dit conflict kan liggen op familiair vlak(o.a.echtscheiding, erfenis), zakelijk vlak(compagnons in onmin), arbeidsgerelateerd(ontslag of langdurig ziek) of andere conflicten waarbij beide partijen bereid zijn er samen uit te komen.

Bij (echt)scheidingen is er in bijna alle gevallen sprake van een exit-mediation waarbij een specifiek aantal zaken worden behandeld en benoemd. De ScheidingsMediator begeleidt u door dit proces en zorgt dat er geen zaken worden vergeten en alles binnen de wetgeving wordt afgesproken.

Wat doet een mediator?

De mediator is een gespreksleider die fungeert als luisterend oor en katalysator, hij of zij is speciaal opgeleid voor het begeleiden van het proces en de onderhandelingen. De mediator is volkomen onafhankelijk en onpartijdig, hij oordeelt niet maar hij helpt u om een oplossing te vinden voor uw conflict. Beide partijen moeten vertrouwen in hem of haar hebben.

Waarom niet naar de rechter?

Een gang naar de rechtbank is vaak kostbaar, tijdrovend en u heeft de uitkomst niet in de hand. Heeft u dus een probleem met een persoon of een organisatie waar u samen niet direct uitkomt, dan kunt u beter kiezen voor mediation. En wat is mediation? Bij mediation werkt u zelf aan een oplossing, maar krijgt u er deskundige hulp bij.

Afspraken kunnen worden vastgelegd

Deelname aan de mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Alle partijen
moeten gezamenlijk willen werken in het proces om te komen tot een oplossing. Iedereen die bij de gesprekken aanwezig is, moet vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de gesprekken. Uiteindelijk kunnen de afspraken op papier komen te staan in een Convenant en Ouderschapsplan.

Mediators federatie Nederland: MFN

Alle aangesloten ScheidingsMediators moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen en hiervoor een landelijk theorie-examen en assessment afleggen. Pas na het behalen hiervan kan de mediator zich inschrijven in het MFNregister van de Mediators Federatie Nederland, dit was voorheen het NMI (ofwel Nederlands Mediation Instituut) Ook moet hij of zij zich houden aan het reglement en de gedragsregels van MFN, en jaarlijks studiepunten behalen om zijn of haar kennis up-to-date te houden.